Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Batas Langit

by Mohamad Latiff Mohamad

Publisher - Pustaka Nasional

Category - Language & Dictionary

Novel ini adalah gambaran yang memerikan keadaan kehidupan sebuah masyarakat yang digelumang duka, sengsara dan dosa. Bagi mereka yang ingin tahu akan kehidupan Melayu Singapura, dalam segala segi dan liku kepayahan hidup di kawasan kumuh sebelum terbangunnya perumahan awam pada tahun 60 an sebelum perpisahan Singapura dari Malaysia

Please login to borrow the book.