Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
ASAS KEPIMPINAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL

by IPG

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - General Academics

Buku ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESSIONAL ditulis berdasarkan proforma terbaharu untuk siswa-siswi guru yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru (IPG) seluruh negara. Buku ini juga sesuai untuk para guru dalam perkhidmatan, siswa-siswi Fakulti Pendidikan di Universiti Awam dan institusi pengajian tinggi lain dan mereka yang terlibat serta berminat untuk meningkatkan ilmu dalam bidang kepimpinan dan perkembangan profesional masing-masing

Please login to borrow the book.