Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asas Perakaunan dalam Perniagaan

by Kamilah Ahmad

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku asas perakaunan dihasilkan bagi memberi penerangan yang jelas kepada individu atau pelajar yang memerlukan pengetahuan dalam bidang perakaunan. Buku ini boleh juga digunakan oleh staf pentadbiran sesebuah organisasi bagi mendapatkan kefahaman ringkas dalam konsep asas perakaunan.Perincian maklumat dibuat tidak terlalu teknikal dan bersesuaian dengan tujuan penerbitan buku ini. Buku ini turut menyediakan latihan di setiap bab bagi memberi peluang kepada pengguna untuk mempraktikkan kefahaman dan kemahiran mengikut bab. Sampel jawapan diberikan bagi soalan-soalan terpilih di setiap bab bagi memudahkan latihan

Please login to borrow the book.