Category : School Exercise

of 2 pages

Ace STPM Mikroekonomi Semester 1

by Sabariah Ali

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Ekonomi STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini dilengkapi d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Ace STPM Pengajian Am Semester 1

by Mustapha KS

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini ...

Read More

Please login to borrow the book.


Ace STPM Pengajian Perniagaan Semester 1

by Mokhtar Pet

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini ...

Read More

Please login to borrow the book.


Ace STPM Sejarah Dunia (1500-1955) Semester 1

by Sivachandralingam Sundara Raja, Ayadurai Letchumanan

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Sejarah STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini dilengkapi d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kaedah Mengajar

by Noorhayati Hashim

Kaedah Mengajar EEA7083 membincangkan kaedah mengajar yang dikhususkan kepada kaedah mengajar Pendidikan Islam. Buku ini mendedahkan prinsip pengajaran dan aplikasi kaedah mengajar bagi tujuh bidang d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kajian Tindakan dalam Pendidikan

by Fariza Puteh Behak & Suraini Mohd Ali

Buku ini melatih pelajar untuk bertanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan pelajar di sekolah dan masyarakat setempat. Melalui buku ini pelajar membina pengetahuan dan pengalaman untuk menge ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pembelajaran Teradun dalam Pendidikan Moral: Amalan untuk Pensyarah dan Guru

by Nadarajan Thambu

Buku ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling

by Siti Nubailah Mohd Yusof & Sarifah Nurhanum Syed Sahuri

Bakal guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan mengenai fungsi bimbingan dan kaunseling di sekolah bagi mengembangkan potensi para pelajar di bawah pengawasan mereka. Tambahan pula, pendedahan kemahir ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages