Category : Religion

of 8 pages

Agenda Yahudi Menakluki Dunia

by Sabarudin Hussein

Mengupas tentang perancangan sulit bangsa Yahudi dalam merealisasikan agenda menakluk dunia. Mereka bercita-cita menubuhkan sebuah kerajaan Yahudi yang memerintah seluruh pelusuk dunia. Penglibatan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Akidah Penghayatan Tauhid AL-QURAN, Edisi Kedua

by RAMLI AWANG

Aspek penghayatan akidah tauhid yang menjadi teras serta dasar dakwah bagi semua nabi dan rasul sejak nabi Allah hingga nabi Muhammad SAW menjadi mauduk perbincangan buku ini. Intipati pemahaman akida ...

Read More

Please login to borrow the book.


Al-Arqam di Sebalik Tabir

by Ann Wan Seng

Sebagai sebuah pertubuhan Islam dan gerakan dakwah, peranan dan penglibatan Al‐Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam di negara kita tidak boleh diketepikan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1968 sehi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Al-Hakim al-Naisaburi dan Metodologi Hadis al-Mustadrak ala al-Sahihain

by Muhamad Mustaqim Mohd Zarif

Buku ini bertujuan mengupas pelbagai isu berkaitan konsepsi dan metodologi al-hakim dalam penerimaan hadis dan sejauh manakah ia diaplikasikan dalam penulisan al-mustadrak. Di samping itu, perbincanga ...

Read More

Please login to borrow the book.


Art of Deception

by Jerry D. Gray

Perbahasan mengenai apakah agenda Amerika dan Zionis mewujudkan satu kuasa pemerintahan dunia atau dikenali sebagai New World Order. Membongkar misteri yang menyeliputi peristiwa 9 September dan kenap ...

Read More

Please login to borrow the book.


Constitution of the Islamic Republic of Iran

by Hamid Algar

The Constitution of the Islamic Republic of Iran sets forth the cultural, social, political, and economic foundations of Iranian society on the basis of the Islamic principles and norms that represent ...

Read More

Please login to borrow the book.


CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCIAL REPORTING OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

by Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Sazali Bin Abdul Wahab, Mahmoud Al Homsi

This book presents contemporary issues in financial reporting of Islamic financial institutions. Two key areas are covered namely, accounting for Islamic financial transactions and shariah governance ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan

by Nor Raudah Hj. Siren, Yusmini Mohd. Yusoff & Mahmudah Hj. Nawawi

Buku ini mengemukakan beberapa pandangan daripada pelbagai institusi dan bidang dalam melihat konsep dan pelaksanaan dakwah masa ini. Penulis terdiri daripada ahli akademik yang pakar dalam bidang mas ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 8 pages