Category : Business & Management

of 9 pages

Accounting, Auditing And Governance of Islamic Financial Institutions

by Dr. Noraini Mohd Ariffin

The focus of this book is to discuss the emerging accounting, auditing and governance issues in Islamic fi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Amalan Terbaik Pengurusan Universiti

by Ed: Nor Azzah Momin & Hafizah Marzuki

Penerbitan buku Amalan Terbaik Pengurusan Universiti ialah hasil penulisan penulis yang terlibat secara langsung dalam pengurusan universiti. Bab yang terkandung dalam buku ini ialah hasil daripada pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Keusahawanan: Ke Arah Pengukuhan Minda dan Kemahiran Keusahawanan

by Mohd Syahrir Rahim, Ahmad Zamil Abd. Khalid, Sahadah Hj. Abdullah, Syahrina Abdullah, Saudah Ahmad, Norria Zakaria, Iskandar Adon, Armanurah Mohamad & Donny Abdul Latief Poespowidjojo

Keusahawanan merupakan asas kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan bidang keusahawanan merangkumi pelbagai faedah sosial dan ekonomi kepada individu, masyarakat dan negara. Bida ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Metodolgi Penyelidikan Praktikal

by Yuslina Mohameed, Bhasah Abu Bakar, Fariza Puteh Behak & Ramiaida Darmi

Metodologi penyelidikan ialah satu bidang ilmu asas yang perlu dipelajari oleh para penyelidik sebelum menjalankan sesuatu penyelidikan. Helaian buku ini akan menyentuh ...

Read More

Please login to borrow the book.


Banking Bad

by Adele Ferguson

For every person with a bank account

Against all the odds, Australia held a royal commission into the banking and financial services industries. Its revelations rocked the nation. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Banking on Digital Growth

by James Robert Lay

If you're part of a financial brand marketing, sales, or leadership team, you know the entire industry is in the midst of exponential change fueled by new technologies. Consumers now make purchase d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bekerja & Berniaga - Panduan Kejayaan Untuk Suri

by Azura Abdullah

Sepanjang beberapa tahun membabitkan diri dalam arena penulisan melalui arena ‘blogging’ di tapak maya saya iaitu www.azuraabdullah.com, saya menerima banyak nota dilema mahu berhenti kerja dan ma ...

Read More

Please login to borrow the book.


Beres Bos: Tip Mengurus Rutin Harian Pejabat

by Samsudin Wahab

Dalam operasi harian pejabat, banyak perkara yang sebenarnya dilaksanakan oleh kakitangan pejabat. Ramai yang tidak tahu yang operasi harian pejabat penting dalam memastikan kelicinan operasi organisa ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 9 pages