Category : School Exercise

of 2 pages

Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling

by Siti Nubailah Mohd Yusof & Sarifah Nurhanum Syed Sahuri

Bakal guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan mengenai fungsi bimbingan dan kaunseling di sekolah bagi mengembangkan potensi para pelajar di bawah pengawasan mereka. Tambahan pula, pendedahan kemahir ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah

by Noor Azizi Ismail, Hayati Ismail & Sakinah Ahmad

Buku ini memberi pendedahan untuk melaksanakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KSSM) dalam pembelajaran abad ke-21 sebagaimana yang digariskan dalam ...

Read More

Please login to borrow the book.


Satu Kajian Kes Kaunseling: Aplikasi Teori Pemusatan Insan dan Teori Psikologi Individu

by Nooraini Othman

Isu kesihatan mental kini semakin mendapat perhatian pihak berwajib dan juga masyarakat. Hal ini kerana kesihatan mental mempunyai hubungan yang rapat dengan kualiti hidup dan produktiviti seseorang. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sekolah dan Masyarakat

by Mashitah Sulaiman & Haliza Harun

Buku ini berteraskan sosiologi pendidikan yang membincangkan kaitan di antara sekolah dan masyarakat. Antara topik yang dibincangkan ialah teori, interaksi sosial, organisasi, kepimpinan, profesionali ...

Read More

Please login to borrow the book.


Teknik dan Strategi dalam Penyelidikan Kaunseling

by Editor: Mohamad Hashim Othman, Syed Mohamad Syed Abdullah, Yasmin Othman Mydin

Teknik dan Strategi dalam Penyelidikan Kaunseling merupakan sebuah buku penyelidikan terkini yang mengaplikasikan pendekatan kajian kes tunggal dalam bidang kaunseling. Pengaplikasian pendekatan kajia ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages