Kategori : Buku Latihan

daripada 2 laman

Ace STPM Mikroekonomi Semester 1

oleh Sabariah Ali

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Ekonomi STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini dilengkapi d ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Ace STPM Pengajian Am Semester 1

oleh Mustapha KS

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Ace STPM Pengajian Perniagaan Semester 1

oleh Mokhtar Pet

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Ace STPM Sejarah Dunia (1500-1955) Semester 1

oleh Sivachandralingam Sundara Raja, Ayadurai Letchumanan

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Sejarah STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini dilengkapi d ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


English for Children - At Work

oleh My Ebook Publishing House

A collection of illustrated words and concepts, aimed at children in preschool or early primary years. These books help children learn English in a fun and entertaining way.

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Kaedah Mengajar

oleh Noorhayati Hashim

Kaedah Mengajar EEA7083 membincangkan kaedah mengajar yang dikhususkan kepada kaedah mengajar Pendidikan Islam. Buku ini mendedahkan prinsip pengajaran dan aplikasi kaedah mengajar bagi tujuh bidang d ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Kajian Tindakan dalam Pendidikan

oleh Fariza Puteh Behak & Suraini Mohd Ali

Buku ini melatih pelajar untuk bertanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan pelajar di sekolah dan masyarakat setempat. Melalui buku ini pelajar membina pengetahuan dan pengalaman untuk menge ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Pembelajaran Teradun dalam Pendidikan Moral: Amalan untuk Pensyarah dan Guru

oleh Nadarajan Thambu

Buku ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


daripada 2 laman