Category : Lifestyle

of 5 pages

Gelagat Perkahwinan Melayu Islam Menerusi Filem P. Ramlee

by Suhanim Abdullah & Rosnaaini Hamid

Buku ini membincangkan beberapa permasalahan yang sering berlaku dalam sesebuah perkahwinan seperti yang dipaparkan dalam filem Madu Tiga dan Keluarga 69. Kedua-dua buah filem ini dikategorikan sebaga ...

Read More

Please login to borrow the book.


Hidup Yang Aku Pilih

by Muharikah

Secara defaultnya, inilah perjalanan hidup manusia. Jadi jika ini yang dilalui oleh semua, apa yang membezakan kita dan manusia yang lainnya? Ya, yang berbeza adalah BAGAIMANA kita memilih untuk me ...

Read More

Please login to borrow the book.


Hikmah Akhlak Islam: Rahmatnya kepada Muslim dan Non-Muslim

by Dr. Muhammad Atiullah Othman

Karya ini merupakan satu set pengalaman pengajaran akhlak Islam terhadap Muslim dan non-Muslim. Laras bahasa dan kandungannya diolah agar dapat memberi kefahaman mengenai akhlak Islam yang boleh difah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Homoseksualiti: Teori, Pencegahan & Rawatan

by Rezki Perdani Sawai, Noorhawaney Yahaya & Syaidtun Nazirah Abu Zahrin

Buku Homoseksualiti: Teori, Pencegahan & Rawatan ini mengupas isu homoseksualiti daripada pelbagai perspekstif yang merangkumi perbincangan tentang fitrah semula jadi manusia dan fitrah songsang bersa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Introducing Entrepreneurship

by Alison Price

An Introducing Practical Guide to starting up your own business.Read More

Please login to borrow the book.


Kecemerlangan Pengurusan Organisasi Dalam Islam Siri 3

by Muhammad Nubli Abdul Wahab

Buku ini ditulis sebagai usaha untuk menambah kefahaman kepada pembaca terhadap kaedah dan aplikasi Islam dalam pengurusan organisasi.Dewasa ini kecenderungan masyarakat untuk menghayati Islam dala ...

Read More

Please login to borrow the book.


KELANTAN SIAMES FOOD, HERITAGE & CULTURE

by Aweng A/L Eh Rak

This book contains information on the Siamese community in Kelantan: who they are, where they come and where they are now. It helps readers getting well-acquainted with this particular community espec ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 5 pages