Category : General Academics

of 34 pages

Acheh Case: A Historical Study of the National Movement

by Lukman Thaib

Acheh is one of the oldest independent nations in Southeast Asian history and according to modern Indonesian history: “Acheh was emerging as a major power, the most powerful, wealthy and cultivated ...

Read More

Please login to borrow the book.


Advanced Vehicle Dynamics

by Vu Trieu Minh

Vehicle dynamics is a complicated analytical technology that is used to study and understand the responses of a vehicle in various in-motion situations including tires, suspension and steering syste ...

Read More

Please login to borrow the book.


Ajaran Sesat Di Malaysia : Faktor Penyebaran Dan Jalan Penyelesaian

by Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Hadirnya karya ini sebagai menjawab segala persoalan yang berkaitan ajaran sesat. Ia sesuai dibaca oleh semua golongan bagi menambahkan ilmu berkaitan ajaran sesat di samping bertindak sebagai neraca ...

Read More

Please login to borrow the book.


Akal Budi Adikarya: Sulalat al-Salatin

by Muhammad Haji Salleh

Sulalat al-Salatin ialah sebuah karya paling canggih, pintar dan penting dalam seluruh khazanah sastera Melayu. Bahasanya dianggap misali dan halus serta memperlihatkan genius dan pemikiran pengarangn ...

Read More

Please login to borrow the book.


Akidah Dan Pembangunan Modal Insan

by Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim Che Nordin

Buku ini merupakan sebahagian daripada hasil penyelidikan penulis yang berjudul, Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek akidah: Kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Az ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) melalu Kaedah Pembelajaran Koperatif

by Siti Rahaimah Ali

Buku Aktiviti Pengajara ...

Read More

Please login to borrow the book.


Al-Arqam di Sebalik Tabir

by Ann Wan Seng

Sebagai sebuah pertubuhan Islam dan gerakan dakwah, peranan dan penglibatan Al‐Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam di negara kita tidak boleh diketepikan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1968 sehi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Amalan Hisbah di Malaysia

by Azrin Ibrahim

Buku Amalan Hisbah di Malaysia merupakan sebuah buku yang menarik dan berjaya mengetengahkan salah satu daripada khazanah ilmu pengurusan Islam, iaitu Hisbah. Hisbah pada umumnya merupakan suatu bentu ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 34 pages