Category : General Academics

of 34 pages

Ameng Epilog Tirai Keinsafan

by Wan Aminuddin Wan Ismail

Setiap insan mempunyai perjalanan hidup yang tersendiri. Suka dan duka, bahagia dan derita silih berganti. Begitu juga dengan insan bergelar Ameng. Mungkin perjalanan hidupnya agak berbeza dengan oran ...

Read More

Please login to borrow the book.


An Understanding Of Architectural Drawing

by Mohd Affendy Omardin

These is a guide to highlight the students to identify the symbol apply to the building, the use of tools in making a technical drawing up to blue print.These may help the student to deepen the stude ...

Read More

Please login to borrow the book.


Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan

by Azman Azwan Azmawati, Mahyuddin Ahmad, Mustafa Kamal Anuar, Wang Lay Kim

"Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan adalah kompilasi artikel yang membincangkan teori dan isu-isu serta amalan komunikasi dalam konteks Malaysia sebagai kajian kes, malah mengaplikasikan ...

Read More

Please login to borrow the book.


ASAS KEPIMPINAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL

by IPG

Buku ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESSIONAL ditulis berdasarkan proforma terbaharu untuk siswa-siswi guru yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidika ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Pemesinan

by Ahmad Baharuddin Abdullah, Zaini Mat Isa, Amir Yazid Ali

Pemesinan merupakan salah satu proses pembuangan bahan dalam bidang pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan komponen separa siap mahupun siap yang memerlukan ketepatan dalam pemasangan komponen. O ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

by Yee Sye Foong

Buku ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Asas Penyelidikan dalam Pendidikan untuk pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG). Selain pelajar IPG, buku ini juga sesuai untuk pelajar universiti, kol ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Penyelidikan Kualitatif & Kuantitatif bagi Penyelidik Novis

by Rosmawati Mohamad Rasit

Perbincangan asas penyelidikan kajian kualitatif dan kuantitatif bagi penyelidik yang baharu memulakan penyelidikan.

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Perakaunan dalam Perniagaan

by Kamilah Ahmad

Buku asas perakaunan dihasilkan bagi memberi penerangan yang jelas kepada individu atau pelajar yang memerlukan pengetahuan dalam bidang perakaunan. Buku ini boleh juga digunakan oleh staf pentadbiran ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 34 pages