Category : General Academics

of 34 pages

Asas Terjemahan dan Interpretasi

by Haslins Haroon & Hasuria Che UMar

Buku yang dihasilkan untuk bacaan dan rujukan pelajar penterjemahan dan interpretasi di universiti serta masyarakat umum yang berminat dalam bidang ini membincangkan perkara-perkara asas dalam bidang ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asia Tenggara Kontemporari

by Hanizah Hj Idris

Buku ini membincangkan isu‐isu di rantau Asia Tenggara yang merangkumi dua tema utama, iaitu politik dan ekonomi pembangunan. Isu‐isu yang terdapat dalam tema politik lebih merujuk kepada perjuang ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asia Timur Era Globalisasi: Cabaran dan Masa Depan

by Md Nasrudin Md Akhir

Buku ini memuatkan tujuh artikel yang ditulis oleh ahli akademik yang sedang dan pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian Asia Timur, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kepakaran antar ...

Read More

Please login to borrow the book.


Audit Komunikasi Organisasi

by Rosli Mohammed

Buku ini digarap oleh penulis bagi tujuan menyediakan panduan pada para pelajar, perunding, pengurus serta pengamal komunikasi dalam membuat penilaian terhadap amalan sistem komunikasi dalam sesebuah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bah Kuning 2014 Di Kelantan

by Zulkifli Yusop & Abdul Hamid Mar Iman

Banjir atau bah adalah suatu fenomena yang berlaku hampir saban tahun di kawasan mudah banjir di Malaysia. Banjir di Lembangan Sungai Kelantan pada Disember 2014 yang juga dikenali sebagai Bah Kuning ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bahasa Kedua: Perbezaan Individu dan Literasi

by Harison Mohd Sidek

Buku ini berkisar kepada isu-isu berkaitan variasi pembelajaran pelajardan juga pembacaan dala bahasa kedua. Perbincangan berdasarkan hasil kajian lepasyang difokuskan kepada pengajaran dan pembelajar ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bahasa Malaysia dalam KSSR: Peningkatan Kognisi dalam Lisan, Bacaan, Penulisan dan Penaakulan

by Suppiah Nachiappan

Buku Bahasa Malaysia dalam KSSR: Peningkatan Kognisi dalam Lisan, Bacaan, Penulisan dan Penaakulan ditulis untuk pelajar dari IPT, IPG dan penyelidik yang berminat dalam bidang Psikolinguistik, Guru-g ...

Read More

Please login to borrow the book.


Basic Statistics For Medical and Health Sciences

by Editors: Nooriah Mohamed Salleh, Zairina Abdul Rahman, Mohd Dzulkhairi Mohd Rani

This book is written by the Community Health lecturers of the Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia. The uniqueness of this book is that it guides the readers throug ...

Read More

Please login to borrow the book.