Pengurusan Kewangan

The Malaysian Financial…
Riba Dalam Kehidupan…
Credit Risk Management…
ACCOUNTING for Islamic…
Budaya Niaga Dan Perspektif…
Untung Dalam Sistem…
Islamic Finance A Comparative…
Kesan Riba Dalam Ibadah
Model Baru Ekonomi Tinjauan…
Pinjaman Peribadi Hasil…
Kewangan Islam: Pemikiran…
Islamic Best Practices
Melestarikan Tanah Wakaf…
Islam and Economic Globalization
Hutang Isi Rumah Malaysia:…